Eens in de vijf jaar is er lustrum. In 2021 wordt Uros 30 jaar. Dat betekent dat er een groot feest is in april! Dit organiseert natuurlijk de Lustrum-cie. Naast een groot feest zullen er ook andere activiteiten plaats vinden rond die tijd. Ter zijner tijd zal ook de Lustrumcommissie gevuld worden met Uros leden.

De Lustrumcommissie wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering van April 2020 samengesteld.