Training during the holiday

During the holiday, trainings will take place on Wednesdays between 20:00 and 21:30 on the track. If you are interested in UROS, or if you just want to keep training during summer, this training is for you!

Laatste nieuws

Woensdag 4 oktober heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering, de bestuurswissel van MSAV Uros plaatsgevonden! 

De nieuwe bestuursleden zijn (van links naar rechts): Lenny Engelen (Wedstrijdcommissaris), Ruben Sansom (PR & Sponsoring), Karin Flipsen (Secretaris), Philipp Strack (Vicevoorzitter), Eveline Saalberg (Voorzitter) en Jurriaan Berger (Penningmeester).

Wij bedanken het oude bestuur voor hun inzet en wij nemen met veel plezier hun taken over!