Namens het bestuur van Uros, wensen wij jullie fijne kerstdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar! Tijdens de kerstvakantie zijn er geen trainingen, dus we hopen jullie allemaal weer terug te zien in 2018!

De eerste training van het nieuwe jaar is op dinsdag 9 januari.